Znalost

Počet nebo procento osob, které deklarují, že znají danou firmu, značku, výrobek, službu, rozhlasovou stanici apod.