Zásah reklamní kampaně

Udává, kolik kontaktů zasáhne daná reklamní kampaň. Vyjadřuje se obvykle pomocí ukazatele GRP nebo GI.