Venkovní reklama

Zahrnuje reklamní nosiče, které se nacházejí "venku", např. billboardy, různé venkovní reklamní tabule nebo přístřešky na zastávkách. V roce 1999 tvořily investice do venkovní reklamy asi 7,6 % celkových reklamních investic v ČR.