Účinnost reklamy

Údaj, který vypovídá o tom, zda reklamní kampaň dosáhla očekávaných výsledků. To lze zajistit např. srovnáním znalosti značky před a po kampani, zapamatovatelností reklamního sdělení, jeho oblíbeností, zda podnítilo ke koupi, apod.