Televize

Hromadný sdělovací prostředek. V ČR působí v současné době 4 celoplošné TV stanice. V roce 1999 tvořily v ČR investice do televizní reklamy asi 42,9 % celkových reklamních investic.