Statistická kategorie

Identifikační znak respondenta při výzkumu trhu. Statistické kategorie zahrnují respondenty (populaci) se stejnou sociální, demografickou nebo jinou charakteristikou (pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnání apod.)