Socio-profesní kategorie

Skupina lidí, kteří vykazují určité společné znaky týkající se jejich sociálního a profesního postavení ve společnosti. Vyšší socio-profesní kategorie zahrnují vedoucí pracovníky, podnikatele, lidi se svobodným povoláním apod., tedy ty, kteří dosahují vyšších příjmů a vzdělání a patří tak k nejatraktivnějším cílovým skupinám pro zadavatele reklam.