Respondent

Dotazovaná osoba při výzkumu trhu. Je součástí výběrového vzorku.