Rating

Procentuální vyjádření sledovanosti/poslechovosti (počet nebo procento různých osob, které sledovali danou TV/rozhlasovou stanici po určitou dobu v daném časovém úseku).