Rádio

Hromadný sdělovací prostředek (médium). V roce 1999 tvořily v ČR investice do rozhlasové reklamy asi 7,2% celkových reklamních investic.