Public relations (PR)

Lze přeložit do češtiny jako "vztahy s veřejností". Jsou součástí vnější i vnitřní komunikace firmy. Zahrnují veškeré činnosti, které slouží k výměně informací mezi firmou (či institucí nebo jinou organizací) a veřejností nebo její částí.