Prime time

Nejsledovanější časový úsek v televizní/rozhlasové stanici.