Pokrytí

Mediální ukazatel. Je to počet osob z cílové skupiny, které měly příležitost přijít do kontaktu s reklamním sdělením alespoň jednou.