Pod čarou

V reklamních agenturách se tak označují služby, které nespadají do inzerce v médiích. Jedná se např. o direct mail, zajištění výstavních panelů v místech prodeje, propagačních tiskovin, organizaci soutěží apod.