Počet kontaktů (GI)

Mediální ukazatel. Počet kontaktů (GRP) v tisících. Je přesnější používat výraz "kontakt" spíše než osoba (nebo posluchač, divák), protože konkrétní osoby se v údajích o GI mohou opakovat.