Package

Předem připravená souhrnná nabídka reklamní kampaně v jednom či více reklamních nosičů, která je zaměřena na specifickou cílovou skupinu s účelem zasáhnout co největší počet potenciálních zákazníků.