OTS/OTH (opportunity to see/hear)

Mediální ukazatel. Udává, kolikrát průměrně se osoba z cílové skupiny setká s reklamním sdělením (viz. repetice)