Multimediální kampaň

Reklamní kampaň probíhající ve více médiích. Umožňuje široký zásah i oslovení různých cílových skupin. Využívá předností každého média.