Monitoring reklamních investic

Sledování reklamních sdělení v médiích za účelem získávání informací o výši a struktuře reklamních investic v jednotlivých médiích a nosičích reklamy.