Médium

Hromadný sdělovací prostředek. Jde o televizi, rozhlas, tisk, billboardy, internet, kino apod.