Mediální zastupitelství

Samostatná agentura, která zprostředkovává komercializaci jednoho či více mediálních nosičů reklamy na základě zpravidla exkluzivní smlouvy mezi ní a médiem.