Mediální plán

Plán rozložení reklamních investic na jednotlivé nosiče reklamy. U mediálního plánu bývá uvedena cena, příp. počet GRP´s a cena za tisíc.