Media software

Programové vybavení sloužící k práci s daty z výzkumu médií. Umožňuje číst primární data (údaje týkající se každého respondenta) a analyzovat je z nejrůznějších hledisek.