Media Projekt

Název jednotného výzkumu sledovanosti médií v České republice, zadaný SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací) a realizovaný společnostmi AISA a GfK. Jde o kontinuální výzkum, při kterém jsou respondenti vybíráni náhodnou metodou a dotazováni v místě bydliště formou osobního rozhovoru. Za rok se uskuteční 15 000 rozhovorů.