Media planning

Plánování rozložení reklamního rozpočtu mezi jednotlivá média a v rámci nich mezi jednotlivé nosiče reklamy.