Media planner

Pracovník mediální agentury. Plánuje rozložení reklamního rozpočtu do médií. Kombinací médií a následně nosičů reklamy vyhledává nejefektivnější způsob, jak zasáhnout cílové skupiny spotřebitelů.