Kupláž

Společná nabídka reklamního času či prostoru ve dvou nebo více nosičích reklamy, obvykle za výhodnější ceny, než je součet cen reklamy na jednotlivých nosičích (například tisková Top Kombi či rozhlasový RadioNet) .