Index

V marketingu znamená "veřejný obraz" firmy, instituce nebo výrobku, tedy jak jsou veřejností vnímány. Tvoří důležitou součást "corporate identity". K vytvoření určité image přispívá mnoho faktorů - činnost firmy, způsob její komunikace (vnitřní i vnější), kvalita jejích výrobků, její pracovníci apod.