EAAA (European Association of Advertising Agencies)

Mezinárodní profesní organizace se sídlem v Bruselu, jejímiž členy jsou národní asociace reklamních agentur.