Délka sledovanosti/poslechu (ATS)

Mediální ukazatel. Průměrná délka sledovanosti televizní stanice/poslechu rozhlasové stanice v minutách, která připadá na jednotlivce (z celkového počtu obyvatelstva). Může být vypočítána pro určitý pořad, časový úsek nebo celý den.