Cílová skupina

Skupina lidí, která má určité společné socio-demografické znaky či jinou charakteristiku. Tuto skupinu chce zadavatel reklamy oslovit.