Cena za tisíc (CPT)

Mediální ukazatel. Náklad na zasažení 1 000 posluchačů (resp. 1 000 kontaktů) z určité cílové skupiny. Ukazatel vyjadřující relativní náklady na reklamní kampaň. Dává do souvislosti vztah ceny a zásahu reklamní kampaně.