Cena GRP (cost per GRP)

Mediální ukazatel. Cena, kterou zákazník zaplatí za zasažení 1% osob z cílové skupiny (přičemž tyto osoby se mohou opakovat).