Billboard

Velkoplošný plakátovací panel. Je to médium, které patří do tzv. venkovní reklamy.