Agentura reklamní

Agentura poskytující servis v oblasti komunikační politiky, zejména v oblasti reklamy.