Afinita

Mediální ukazatel. Podíl poslechovosti určité cílové skupiny na celkové poslechovosti média.