AČRA (Asociace českých reklamních agentur)

Výběrové profesní sdružení, jehož členy jsou malé a střední reklamní agentury programů.